DIERO LUX N 1280 2011 168 cm

Diarado - Cortez - Indus

Diero Lux N är nio år gammal och har blivit A premierad på grund av sina goda avkommemeriter med flera högt bedömda avkommor.

De äldsta är nu fem år och  redan tagit placeringar i internationell sport,han präglar sina avkommor via sin fina typ, fantastiska lynne och höga ridbarhet.


Diero Lux N har senaste året tävlat upp till internationell 5 * nivå med fina placeringar, i februari vann han sin första 1.50m tillsammans med sin ryttare Stephanie Holmen som kommer att fortsätta matcha honom inför framtida uppgifter på de internationella arenorna.