PRISER 2021

 PRISER 2022


SPRÅNGAVGIFT  3000 SVKR - samling och packavgift ingår i språngavgiften.


90 DAGARS DRÄKTIGHET  ( svkr )


COLMANDER 7500

DIERO LUX N 6000 - alt. 10 000 vid levande föl

GAMELUS R 7500

UPGRADE 7500 

PARTY DANCE 7500


Transport med bil MH 800 svkr

Flyg med MH 1000 -  svkr


MOMS tillkommer på samtliga priser


Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter och mail på språngrulla, fakutering sker via mail