PRISER 2022

 PRISER 2022


SPRÅNGAVGIFT  3000 SVKR - samling och packavgift ingår i språngavgiften.


90 DAGARS DRÄKTIGHET  ( svkr )


COLMANDER 7500

GAMELUS R 7500

UPGRADE 7500 Transport med bil MH 800 svkr

Flyg med MH 1000 -  svkr


MOMS tillkommer på samtliga priser


Tänk på att uppdatera dina kontaktuppgifter och mail på språngrulla, fakutering sker via mail